Новини

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.148 б от ЗППЦК

от Риъл Булленд АД, с адрес: гр.София, площад Йоан Павел Втори№1, Офис център България 2000, ет. 1, ап. ОФИС 1

 

 

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на...Виж още

Покана за Общо събрание на акционерите, насрочено за 24.06.2021 г.

Риъл Булленд АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 24.06.2021г. . Поканата и писмените материали са публикувани в секция "Документи".Виж още

Тримесечен отчет към 31.03.2021г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 28.04.2021 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.03.2021 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".Виж още

Годишен финансов отчет към 31.12.2020 г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 30.03.2021г. е представило на КФН годишен отчет към 31.12.2020 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи"Виж още

Решение на Съвета на директорите за увеличение на капитала

Уважаеми дами и господа,

 

Съгласно чл. 112б, ал.1 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че с Протокол № 61 от заседание на Съвета на директорите на “Риъл Булленд” АД от 16.02.2021 год. се взе решение за увеличаване на капитала на Дружеството на основание  чл. 196, ал. 1 и чл...Виж още

Тримесечен отчет към 31.12.2020г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 01.02.2021 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.12.2020 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".Виж още

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.148 б от ЗППЦК

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.148 б от ЗППЦК

от Риъл Булленд АД, с адрес: гр.София, площад Йоан Павел Втори№1, Офис център България 2000, ет. 1, ап. ОФИС 1

 

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа...Виж още

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.148 б от ЗППЦК

от Риъл Булленд АД, с адрес: гр.София, площад Йоан Павел Втори№1, Офис център България 2000, ет. 1, ап. ОФИС 1

 

 

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на...Виж още

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.148 б от ЗППЦК

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.148 б от ЗППЦК

от Риъл Булленд АД, с адрес: гр.София, площад Йоан Павел Втори№1, Офис център България 2000, ет. 1, ап. ОФИС 1

 

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа...Виж още

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.148 б от ЗППЦК

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.148 б от ЗППЦК

от Риъл Булленд АД, с адрес: гр.София, площад Йоан Павел Втори№1, Офис център България 2000, ет. 1, ап. ОФИС 1

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа,...Виж още

Pages