Покана за Годишно Общо събрание на акционерите, насрочено за 16.05.2024 .

Риъл Булленд АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 16.05.2024г. Поканата и писмените материали са публикувани в секция "Документи".