Новини

Тримесечен отчет към 31.12.2020г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 01.02.2021 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.12.2020 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".Виж още

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.148 б от ЗППЦК

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.148 б от ЗППЦК

от Риъл Булленд АД, с адрес: гр.София, площад Йоан Павел Втори№1, Офис център България 2000, ет. 1, ап. ОФИС 1

 

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа...Виж още

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.148 б от ЗППЦК

от Риъл Булленд АД, с адрес: гр.София, площад Йоан Павел Втори№1, Офис център България 2000, ет. 1, ап. ОФИС 1

 

 

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на...Виж още

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.148 б от ЗППЦК

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.148 б от ЗППЦК

от Риъл Булленд АД, с адрес: гр.София, площад Йоан Павел Втори№1, Офис център България 2000, ет. 1, ап. ОФИС 1

 

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа...Виж още

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.148 б от ЗППЦК

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.148 б от ЗППЦК

от Риъл Булленд АД, с адрес: гр.София, площад Йоан Павел Втори№1, Офис център България 2000, ет. 1, ап. ОФИС 1

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа,...Виж още

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.148 б от ЗППЦК

от Риъл Булленд АД, с адрес: гр.София, площад Йоан Павел Втори№1, Офис център България 2000, ет. 1, ап. ОФИС 1

 

 

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на...Виж още

Тримесечен отчет към 30.09.2020г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 27.10.2020 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 30.09.2020 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".Виж още

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.148 б от ЗППЦК

от Риъл Булленд АД, с адрес: гр.София, площад Йоан Павел Втори№1, Офис център България 2000, ет. 1, ап. ОФИС 1

 

 

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на...Виж още

Промяна в Съвета на директорите

На 01.10.2020г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано освобождаването на Ивайло Димитров Иванов като член на Съвета на директорите на Риъл Булленд АД.Виж още

Протокол ОСА проведено на 24.09.2020

На 24.09.2020 се проведе редовно годишно общо събрание на Риъл Булленд АД.

Протокола е публикуван в секция "Документи"

 Виж още

Pages