Новини

Покана за Общо събрание на акционерите, насрочено за 24.06.2021 г.

Риъл Булленд АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 24.06.2021г. . Поканата и писмените материали са публикувани в секция "Документи".Виж още

Тримесечен отчет към 31.03.2021г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 28.04.2021 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.03.2021 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".Виж още

Годишен финансов отчет към 31.12.2020 г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 30.03.2021г. е представило на КФН годишен отчет към 31.12.2020 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи"Виж още

Решение на Съвета на директорите за увеличение на капитала

Уважаеми дами и господа,

 

Съгласно чл. 112б, ал.1 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че с Протокол № 61 от заседание на Съвета на директорите на “Риъл Булленд” АД от 16.02.2021 год. се взе решение за увеличаване на капитала на Дружеството на основание  чл. 196, ал. 1 и чл...Виж още

Тримесечен отчет към 31.12.2020г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 01.02.2021 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.12.2020 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".Виж още

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.148 б от ЗППЦК

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.148 б от ЗППЦК

от Риъл Булленд АД, с адрес: гр.София, площад Йоан Павел Втори№1, Офис център България 2000, ет. 1, ап. ОФИС 1

 

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа...Виж още

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.148 б от ЗППЦК

от Риъл Булленд АД, с адрес: гр.София, площад Йоан Павел Втори№1, Офис център България 2000, ет. 1, ап. ОФИС 1

 

 

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на...Виж още

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.148 б от ЗППЦК

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.148 б от ЗППЦК

от Риъл Булленд АД, с адрес: гр.София, площад Йоан Павел Втори№1, Офис център България 2000, ет. 1, ап. ОФИС 1

 

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа...Виж още

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.148 б от ЗППЦК

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.148 б от ЗППЦК

от Риъл Булленд АД, с адрес: гр.София, площад Йоан Павел Втори№1, Офис център България 2000, ет. 1, ап. ОФИС 1

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа,...Виж още

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.148 б от ЗППЦК

от Риъл Булленд АД, с адрес: гр.София, площад Йоан Павел Втори№1, Офис център България 2000, ет. 1, ап. ОФИС 1

 

 

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на...Виж още

Pages