Проведено Редовно годишно общо събрание

Уведомяваме ви , че на 16-05-2024 г. се проведе Редовно годишно общо събрание на акционерите на Риъл Булленд АД.

На заседанието се взе решение за изплащане на дивидент.

Протокола от ОСА и Уведомлението за изплащане на дивидент са достъпни в секция "Документи"