Протокол ОСА 31-05-2023

На 31.05.2023 г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на Риъл Булленд АД. Протокола е наличен в секция "Документи"