Инвестиционни цели

„Риъл Булленд” АД си поставя следните инвестиционни цели:

  • дългосрочно инвестиране на набраните средства в земеделска земя, която се използва за земеделско производство
  • окрупняване на придобитите земеделски имоти с цел повишаване на тяхната стойност и  на тяхната атрактивност за земеделските производители
  • отдаване на придобитите земеделски имоти под аренда или наем на големи земеделски производители
  • активно управление на придобитите земеделски имоти, изразяващо се в избиране на подходящ момент за тяхната продажба или замяна
  • създаване на диверсифициран портфейл от земеделски имоти в различни региони на страната и от различен тип
  • придобиване в отделни случаи и на други недвижими имоти, свързани със земеделското производство
  • придобиваване и на недвижими имоти, НЕсвързани със земеделското производсво (включително, но не само жилищни имоти, офиси, магазини и парцели)  с цел отдаване им под наем, лизинг и продажбата им