Покана за Годишно Общо събрание на акционерите, насрочено за 31.05.2023г.

Риъл Булленд АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 31.05.2023г. Поканата и писмените материали са публикувани в секция "Документи".