Годишен финансов отчет към 31.12.2022г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 22.03.2023г. е представило на КФН годишен отчет към 31.12.2022 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи"