Редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 24.09.2020