Извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 10.12.2019г.