Редовно годишно общо събрание на акционерите, проведено на 26.06.2014