Промяна на седалище и адрес на упавление

На 03.10.2022 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписана промяна на седалището и адреса на управление на Риъл Булленд АД. Новият адрес е гр. София, район Триадица ул. Алабин№36, ет.4. Във връзка с промяната на адреса е вписан и нов Устав на дружеството.