Протокол ОСА проведено на 24.09.2020

На 24.09.2020 се проведе редовно годишно общо събрание на Риъл Булленд АД.

Протокола е публикуван в секция "Документи"