Годишен финансов отчет към 31.12.2019г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 31.07.2020 г. е представило на КФН годишен отчет към 31.12.2019 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи"