Вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви , че на 10.06.2020 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано увеличението на капитала на „Риъл Булленд“ АД от 2 500 000 лева  на 5 007 422 лева. Вписан е и променен Устав, актуализиран с новия размер на капитала.