Извънредно ОСА

07.11.2019г..

На 10-12-2019 г. от 14 часа Риъл Булленд АД свиква ивзънредно общо събрание на акционерите.

Поканата и материалите са публикувани в секция "Документи"