Покана за Общо събрание на акционерите, насрочено за 12.11.2018 г.

Риъл Булленд АД свиква извънредно общо събрание на акционерите на 12.11.2018г. . Поканата и писмените материали са публикувани в секция "Документи".