Извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 08.11.2019г.