Извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 12.11.2018г.