Редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 25.06.2018