Извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 14.12.2017