Редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 13.06.2017