Извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 01.08.2016