Извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 26.09.2022 г.