Редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 24.06.2021