Редовно годишно общо събрание на акционерите, проведено на 12.05.2016