Обновен Устав на "Риъл Булленд" АД

На 07.06.2023 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписан нов Устав на дружеството, приет на ГОСА на 31 май 2023г.