Тримесечен отчет към 31.03.2023г.

"Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 26.04.2023г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.03.2023 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".