Протокол ОСА 26.09.2022 г.

На 26.09.2022 г. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на Риъл Булленд АД. Протокола е наличен в секция "Документи"