Извънредно Общо събрание на акционерите

Риъл Булленд АД свиква извънредно общо събрание на акционерите на 26.09.2022г. . Поканата и писмените материали са публикувани в секция "Документи".