Тримесечен отчет към 30.06.2022г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 25.07.2022 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 30.06.2022 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".