Тримесечен отчет към 31.03.2022г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 26.04.2022 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.03.2022 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".