Годишен финансов отчет към 31.12.2021 г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 25.03.2022г. е представило на КФН годишен отчет към 31.12.2021 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи"