Вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала

 

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви , че на 28.02.2022 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано увеличението на капитала на „Риъл Булленд“ АД от 5 007 422 лева  на 6 020 362 лева. Вписан е и променен Устав, актуализиран с новия размер на капитала.