Тримесечен отчет към 31.12.2021г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 27.01.2022 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.12.2021 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи"