Тримесечен отчет към 30.09.2021г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 26.10.2021 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 30.09.2021 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи"