Преизбран Съвет на директорите

На 01.07.2021г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано преизбирането на  Съвета на директорите в състав Пеци Дечев Пецев, Михаела Бориславова Михова и Валентин Георгиев Стоилов за нов петгодишен мандат до 24.06.2026 г.