Проведено Общо събрание

На 24.06.2021г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Риъл Булленд" АД. Протоколът е публикуван в секция "Документи".