Тримесечен отчет към 31.03.2021г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 28.04.2021 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.03.2021 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".