Тримесечен отчет към 31.12.2020г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 01.02.2021 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.12.2020 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".