Тримесечен отчет към 31.03.2024 г.

"Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 23.04.2024 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.03.2024 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".