Тримесечен отчет към 31.12.2023г.

"Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 25.01.2024г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.12.2023 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".