Географско разпределение на притежаваните земеделски земи в дка

166 дка
52 дка
49 дка
Статистическа информация
Последно обновление на 24.07.2024 г.
Притежавани земи267.809 дка
Средна площ на имот4.782 дка
Усреднена категория на земите (1-10)4.96
Средна цена на покупка481.69 лв/дка
Средна крайна цена521.06 лв/дка
Брой притежавани имоти56